Archipol conference

Activity: Organising and attending an event Organising and contributing to an event Academic

Description

Symposium Het Web Gevangen 25 april 2002 Congrescentrum Het Kasteel, Groningen Met dank aan Chris Frowein, M&I/PARTNERS, redacteur Informatie Professional. Als eerste gastspreker ging Julien Masanès van de Bibliothèque Nationale de France in op het onderwerp van het archiveren van websites en de diverse internationale initiatieven op dit terrein. Hij besprak twee modellen voor archiveren: selectief en snapshot. Bij de selectieve benadering wordt een vooraf vastgesteld aantal websites periodiek gearchiveerd; dit is de methode die ook in het Archipol-project wordt toegepast. Bij een snapshot wordt een 'momentopname' gemaakt van het hele internet, of bijvoorbeeld van het hele Zweedse domein binnen dat internet. Voordeel is uiteraard de volledigheid die hiermee gepoogd bereikt te worden. Maar het nadeel van het maken van een snapshot is de lage frequentie waarmee het gebeurt. Twee keer per jaar vergt al heel wat organisatie en schijfruimte, maar is natuurlijk nog veel te weinig voor een accurate archivering van dynamische websites. Kortom: archivering van websites staat nog in de kinderschoenen. Het hoofd van het DNPP en projectleider van Archipol Gerrit Voerman vertelde vervolgens iets over het Archipol-archief en de totstandkoming daarvan. Het DNPP heeft het in zekere zin gemakkelijk omdat slechts een beperkt en overzichtelijk aantal sites wordt gearchiveerd. Hierdoor ligt de nadruk meer op de kwaliteit dan de kwantiteit.Voerman ging nader in op de verzamelingsstrategie, de behandelingen die de downloads ondergaan (alleen wijzigingen worden opgeslagen, weer in verband met beschikbare schijfruimte) en de ontsluiting. Daarna werd het Archipol Campagne-archief van de Tweede Kamerverkiezingen 2002 officieel geopend door Jacques Wallage, burgemeester van Groningen en recent ook voorzitter van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie. Hij benadrukte, mede uit eigen ervaring, het belang voor het functioneren van de democratie van het kunnen reconstrueren van de werkelijkheid, soms ook nog na lange tijd. Nu websites en elektronisch verkeer een steeds belangrijker onderdeel van die werkelijkheid worden, dienen ook deze te worden bewaard. Een andere interessante gedachte van Wallage was dat hem bleek dat politieke partijen websites vooral voor electorale doeleinden gebruiken. Juist niet om in contact te komen met de burger (om te leren van de maatschappij en voor debat). Een interessant vraagstuk om nader te bestuderen. Als laatste spreker ging Wilma Mossink (Open Universiteit) in op de auteursrechtelijke aspecten van het archiveren van websites, vooral in het licht van de nieuwe Auteurswet die nu voor advies bij de Raad van State ligt. De middag werd inhoudelijk afgesloten met een forumdiscussie onder leiding van Wim Liebrand (directeur van de Stichting SURF). Inmiddels maken steeds meer mensen gebruik van het Archipol-archief. Vooral na de dramatische ontwikkelingen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bleek hoe belangrijk het was om te kunnen onderzoeken hoe de verschillende partijen gebruik maakten van hun websites. Zo waren na de moord op Pim Fortuyn enkele sites volledig uit de lucht gehaald, op één sobere voorpagina na. Op de vele sites en nevensites van de Lijst Pim Fortuyn werden uitgebreide condoleanceregisters opgezet en vonden emotionele discussies plaats. Deze websites zijn, evenals vele fansites en andere webuitingen over deze gebeurtenissen, gedownload en gearchiveerd door Archipol.
Period25-Apr-2002
Event typeConference
LocationGroningen, NetherlandsShow on map