Bijdrage Expertsessie Sociale Cohesie 2009

Westerman, P. (Keynote speaker)

    Activity: Talk and presentationProfessional or public presentationProfessional

    Period11-Feb-2009
    Held atMinisterie van Veiligheid en Justitie, Netherlands