Diligentia

Activity: Talk and presentationProfessional or public presentationProfessional

Description

Diligentia Lezing Het in- en uitschakelen van genen: "de maakbare mens"?

Lezing Het in- en uitschakelen van genen: "de maakbare mens"?Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert een reeks van lezingen door vooraanstaande onderzoekers over nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap. De lezing Het in- en uitschakelen van genen: "de maakbare mens"? wordt gehouden door Mevrouw prof.dr. M.G. Rots.Tijdens de lezing zal onderzoek worden gepresenteerd dat zich richt zich op het identificeren en omkerenvan epigenetische mutaties die met zulke verstoorde genexpressiepatronen geassocieerd zijn. Deze omkeerbaarheid maakt dat epigenetica kan worden omschreven als de schakel tussen nature and nurture. Voeding, stress en toxische stoffen kunnen blijvende effecten op een individu achterlaten in de vorm van epigenetische markeringen.In tegenstelling tot de volgorde van de genetische bouwstenen, die vastligt, kunnen epigenetische eigenschappen worden beïnvloed door bijvoorbeeld levensstijl. Mogelijk hebben mensen toch meer controle dan eerder gedacht over hun ‘genetische lot’ en over wat zij doorgeven aan hun nageslacht.
Period15-Feb-2016
Event titleDiligentia
Event typeOther
LocationDen Haag, Netherlands