Jonge VAR-bijeenkomst: Openbare Orde

Activity: Talk and presentationAcademic presentationAcademic

Description

Presentatie preavies 'Bestuur en Openbare orde'. De preadviseur zal in zijn preadvies ingaan op het weerbarstige openbare-ordebegrip. Wanneer is er sprake van openbare orde en wie bepaalt dat? Vervolgens behandelt hij de vraag wie verantwoordelijk is voor de handhaving van die openbare orde. Wat is daarin precies de taak van de burgemeester? En is het zo dat het College van B en W daarin – zoals soms wordt gedacht – geen rol kan spelen? Ten slotte wordt stilgestaan bij de verschillende maatregelen die worden getroffen ter handhaving van de openbare orde, zoals noodbevelen en gebiedsontzeggingen op basis van de Voetbalwet. In hoeverre is daarop de Awb (onverkort) van toepassing? En in hoeverre zou dat zo moeten zijn?
Period27-Nov-2015
Event titleJonge VAR-bijeenkomst: Openbare Orde
Event typeConference
LocationDen Haag, Netherlands