Onderwijs Research Dagen 2016 (ORD)

Activity: Talk and presentationAcademic presentationAcademic

Description

De ontwikkeling van talendocenten: een onderzoek naar professionaliseringsprocessen vanuit een complex-dynamisch perspectief Symposium Modernevreemdetalenonderwijs: perspectieven vanuit vakdidactisch onderzoek, Het is nodig een brug te slaan tussen inzichten uit de taalwetenschappen en onderwijskundig onderzoek enerzijds en anderzijds de praktische toepasbaarheid van die inzichten in de vaak weerbarstige praktijk van de modernevreemdetalen(mvt-)docent. Weten wat werkt in het onderwijs is nog niet hetzelfde als doen wat werkt. Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar taalverwervingsprocessen, blijft de operationalisatie van hoe die inzichten uit de taalverwerving toepasbaar zijn in een onderwijscontext achter: daardoor staan docenten vaak met lege handen omdat ze niet goed weten hoe ze die inzichten moeten toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Vakdidactisch onderzoek richt zich juist op het onderzoeken en vormgeven van deze operationalisatie. Empirisch onderzoek naar hoe de mvt-docent de lespraktijk kan versterken in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt sinds kort door een aantal lerarenopleidingen uitgevoerd. In dit symposium geven we een beeld van dit lopend vakdidactisch onderzoek. De onderzoeken die worden gepresenteerd worden allemaal uitgevoerd in nauwe samenwerking met scholen en docenten (ervaren en in opleiding). De actuele lespraktijk van de deelnemende docenten is steeds het vertrekpunt van de vakdidactische onderzoeksvraagstukken.
Period26-May-2016
Event titleOnderwijs Research Dagen 2016 (ORD)
Event typeConference
LocationRotterdam, NetherlandsShow on map