Symposium 'We nemen de ruimte' (Zorginnovatie Forum en Sustainable Society (RUG))

Activity: Talk and presentationProfessional or public presentationProfessional

Description

De invloed van woonomgeving op welzijn en gezondheid

SYMPOSIUM Zorginnovatie Forum en Sustainable Society (RUG) We nemen de ruimte. Nieuwe initiatieven in het veranderende zorg-landschap en veranderingen in het landschap voor vernieuwende zorg’ In de transitie naar een participatiesamenleving ligt de nadruk op meer eigen verantwoordelijkheid van de burger en toename van ‘goed burgerschap’. Eerst zelf oplossen, met het sociale netwerk en andere (informele) verbanden waaronder vrijwilligersorganisaties. Zoveel mogelijk op eigen kracht en alleen waar echt nodig, met lichte en gerichte ondersteuning van een professional. Pas als deze vormen geen soelaas bieden, kan een beroep worden gedaan op zwaardere ondersteuning. De veronderstelling is dat professionele zorg en ondersteuning op die manier effectiever en efficiënter ingezet zal worden. Steeds meer mensen zullen thuis blijven wonen. Centraal in het seminar staat de vraag: Op welke wijze kunnen we ruimte geven voor eigen kracht en (particuliere) initiatieven? Tijdens dit seminar belichten een aantal aansprekende inleiders verschillende aspecten van dit vraagstuk. Soms in letterlijke zin: de fysieke ruimte. Maar ook in overdrachtelijke zin: de creatieve ontwikkelruimte.
Period9-Oct-2014
Event titleSymposium 'We nemen de ruimte' (Zorginnovatie Forum en Sustainable Society (RUG))
Event typeConference
LocationUnited KingdomShow on map