VGCT Najaarscongres 2021

Activity: Organising and attending an event Organising and contributing to an event Academic

Description

Symposium: Een vooruitziende blik bij sociale angst: verwachtingen en mentale beelden (flashforwards) van toekomstige sociale catastrofes
Beknopte samenvatting: Mensen met sociale angst zijn geneigd om negatieve uitkomsten te verwachten bij toekomstige sociale situaties, wat onder andere naar voren komt in een negatieve verwachtingsbias en negatieve mentale beelden. Beelden van gevreesde toekomstige sociale catastrofes (oftewel: ‘flashforwards’) kunnen meespelen in het aanhouden van een ervaren dreiging en angst en vermijdingsgedrag, alsook negatieve evaluaties over zichzelf en de sociale prestatie. Een bias in verwachtingen kan ook geassocieerd zijn met een bias in het ophalen van autobiografische herinneringen en toekomstprojecties. Onderzoek naar dergelijke toekomst-gerelateerde cognitieve processen kan van belang zijn in het optimaliseren van de behandeling van sociale angsten. Het huidige symposium omvat daarom vier lezingen over het nader in kaart brengen en beïnvloeden van negatieve mentale beelden en verwachtingen van toekomstige sociale situaties.
Ten eerste bespreekt prof. dr. Maaike Nauta een observationele studie waarin de eigenschappen van flashforwards bij studenten met spreekangst in kaart werden gebracht, en de associatie tussen de eigenschappen van deze beelden en angst en vermijding omtrent speeches werd geëvalueerd.
Ten tweede bespreekt prof. dr. Iris Engelhard twee experimentele studies waarin de effecten werden onderzocht van het belasten van het werkgeheugen tijdens het ophalen van flashforward beelden op emotionaliteit en angst gerelateerd aan het beeld van een toekomstige gevreesde sociale situatie. Dit werd gedaan bij zowel studenten met spreekangst als bij muzikanten met faalangst.
Ten derde bespreekt promovendus Marjolein Thunnissen een experimentele studie waarin flashforwards werden verzwakt bij studenten met spreekangst middels een soortgelijke duale taak om te beoordelen of minder levendige en emotionele flashforwards ook leiden tot lagere angst en vermijding bij het daadwerkelijk geven van een speech.
Tot slot bespreekt dr. Julie Krans twee experimentele studies waarin de effecten werden onderzocht van een bias modificatie training van verwachtingen van toekomstige sociale situaties op interpretatiebias en het ophalen van autobiografische herinneringen en toekomstprojecties. Dit werd gedaan bij zowel studenten als bij een hoog-neurotische sample.
De lezingen laten zien dat negatieve beelden en verwachtingsbias samenhangen met angstsymptomen, en bovendien te beïnvloeden zijn met technieken zoals EMDR en CBM, leidend tot een afname van geassocieerde angst en andere biases. Implicaties voor de huidige behandelingen van sociale angsten worden besproken.
Period4-Nov-2021
Event typeConference
LocationVeldhoven, Netherlands