Aanbiedingsbrief evaluatie PTSS-protocol Minister van Defensie

Press/Media: Expert CommentPopular

Description


Datum 22 december 2016 Betreft Aanbieding evaluatie PTSS-protocol   
      
  
  
Tijdens het notaoverleg Veteranen op 20 juni jl. heb ik toegezegd de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de toepasbaarheid van het PTSS-protocol voor het einde van het jaar naar uw Kamer te sturen. Het evaluatierapport en de reactie van de begeleidingscommissie zijn mij afgelopen week aangeboden. U ontvangt hierbij beide documenten.  
Sinds de invoering van het nieuwe PTSS-protocol op 1 juli 2008 hebben honderden veteranen bezwaar gemaakt tegen de uitkomst van de keuringen. Het ministerie van Defensie en de centrales van overheidspersoneel vonden het daarom wenselijk het protocol te evalueren. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie waarin naast de centrales van overheidspersoneel en Defensie ook externe deskundigen zitting hadden. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een inhoudelijke evaluatie van de schattingsmethodiek van het PTSSprotocol en een ervaringsonderzoek naar de toepassing van het PTSS-protocol. 
Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en het rapport biedt heldere aanbevelingen. Ook de appreciatie van de begeleidingscommissie biedt goede aanknooppunten voor verbeteringen in de toepassingen van het PTSS-protocol. In januari 2017 is een overleg met de onderzoekers en de begeleidingscommissie voorzien om nader over het onderzoek en de aanbevelingen te spreken. Bij het verder uitwerken van de aanbevelingen worden ook de centrales van overheidspersoneel betrokken. Ik zal uw Kamer voor het eerstvolgende algemeen overleg Veteranen nader informeren over het verdere traject.   
DE MINISTER VAN DEFENSIE     
J.A. Hennis-Plasschaert

Period22-Dec-2016

Media coverage

1

Media coverage