Benoeming bijzonder hoogleraar natuurinclusieve plattelandsontwikkeling : Mansholt leerstoel.

  Press/Media: Public Engagement ActivitiesPopular

  Description

  Martijn van der Heide werkte eerder bij Wageningen Economic Research en was lector aan Van Hall Larenstein. Sinds 2018 houdt hij zich bij het landbouwministerie bezig met agro-economische vraagstukken. Als bijzonder hoogleraar in Groningen, vooralsnog voor vier uur per week, is Van der Heide in feite opvolger van Dirk Strijker, die medio vorig jaar met pensioen ging. Naast het geven van colleges wil Van der Heide onderzoek gaan doen naar de relatie tussen de kwaliteit van de bodem en het actuele bodemgebruik. ‘In bepaalde delen van Nederland is bijvoorbeeld sprake van verzilting. Dat kun je proberen tegen te gaan, vaak tegen hoge kosten. Maar je kunt ook overschakelen op gewassen die zout tolereren. In veenweidegebieden speelt een soortgelijk vraagstuk over de hoogte van het waterpeil.' Volgens Van der Heide ontbreekt het in discussies over deze vraagstukken aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 'Dat is een bijzonder interessant onderzoeksterrein.'

  Period17-Dec-2020

  Media contributions

  1

  Media contributions