Krimpende Gele Zee nekt verschillende trekvogels

Press/Media: ResearchAcademic

Description

De ‘wadden’ langs de kusten van de Gele Zee zijn een steeds nauwere flessenhals voor vogels die tussen Siberië en Australië heen en weer trekken. Onderzoek door een internationaal team van ecologen, onder leiding van hoogleraar trekvogelecologie professor Theunis Piersma, laat zien dat drie verschillende trekvogels in aantal afnemen door één gemeenschappelijke factor: het verlies van ruimte en voedsel op hun tussenstop in de Gele Zee. ‘Dit onderzoek levert een hard en concreet bewijs dat de inpoldering van de getijdegebieden en kustzeeën door de Chinese overheid langs de Gele Zee zijn tol eist onder verschillende trekvogelsoorten’, stelt Piersma.

Het onderzoek dat wordt gepubliceerd in het komende nummer van het vooraanstaande Journal of Applied Ecology, draait om drie verschillende trekvogels, met ieder hun eigen leefgebied en voedselvoorkeuren. De rode kanoet (Calidris canutus piersmai) broedt op eilanden ten noorden van Siberië, de grote kanoet (Calidris tenuirostris) broedt in hoger gelegen, bergachtige gebieden van Oost-Siberië, en de rosse grutto (Limosa lapponica menzbieri) broedt in de lager gelegen wetlands van Oost-Siberië. Alle drie de soorten overwinteren aan de kust van Noordwest-Australië, in Roebuck Bay. Op hun trek daar naartoe en terug tanken ze bij langs de kusten van de Gele Zee.

 

Kleurringen 
Omdat inmiddels enkele duizenden individuen van deze drie vogelsoorten de laatste jaren van kleurringen werden voorzien, konden de onderzoekers de overleving van de vogels berekenen tijdens de verschillende fasen van hun leven. Zij maakten daarbij gebruik van de ruim dertigduizend waarnemingen van de gekleurringde vogels tussen 2006 en 2013.

 

De productie van eieren, en vervolgens uitgevlogen jongen, in de verschillende Siberische broedgebieden was in de onderzochte periode voor geen van de drie soorten een probleem. Ook in hun overwinteringsgebied in Australië traden geen noemenswaardige verliezen op. Maar vanaf 2010 nam de sterfte onder alle drie de bestudeerde soorten toe, tijdens een periode die zowel de voor- en najaarstrek als het broedseizoen omvatte. Omdat de sneeuw in deze jaren relatief vroeg smolt waren de omstandigheden in de broedgebieden waarschijnlijk gunstig voor de overleving van de volwassen vogels. Daarmee wijzen alle pijlen naar één overblijvende oorzaak: de trek. Daarbij hebben de drie soorten gemeen dat ze afhankelijk zijn van getijdegebieden langs de kusten van de Gele Zee om bij te tanken. Uitgerekend daar was in die jaren sprake van grootschalig verlies van natuur.

 

Halvering van populatie
Uit eerder onderzoek door de groep van Piersma is gebleken dat de sterfte van bijvoorbeeld volwassen kanoeten normaal gesproken gelijkmatig is verdeeld over het jaar. Tot 2010 gold dat ook voor de drie onderzochte soorten en was de sterfte laag genoeg om een stabiele populatie te onderhouden. Met de toegenomen sterfte in 2011 en 2012 zullen de drie populaties echter hard achteruit gaan.  ‘Wanneer de sterfte in hetzelfde tempo door blijft gaan als in het jaar 2012, dan zullen we een halvering van de populaties zien binnen drie tot vier jaar’, aldus Piersma.
 

‘Regeringen zijn vaak niet zo genegen om economische ontwikkelingen te remmen ten behoeve van natuurbescherming, tenzij er een hard bewijs ligt voor de schadelijke gevolgen van die economische ontwikkeling’, stelt Piersma. ‘Met dit onderzoek, dat financieel werd ondersteund door het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland, is dat harde bewijs voor de schadelijke effecten van de ontginning rond de Gele Zee wel geleverd.’

 

Piersma, T., T. Lok, Y. Chen, C.J. Hassell, H.-Y. Yang, A. Boyle, M. Slaymaker, Y.-C. Chan, D.S. Melville, Z.-W. Zhang & Z. Ma. 2016. Simultaneous declines in summer survival of three shorebird species indications a flyway at risk. Journal of Applied Ecology, doi: 10.1111/1365-2664.12582

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12582/abstract

 

Nadere informatie:

Professor Theunis Piersma, NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen (06-18910352; theunis.piersma@nioz.nl)

Dr Tamar Lok, NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen maar momenteel werkzaam in het Franse Montpellier (+33 638328623; t.lok@rug.nl)

 

Illustratie (rechtenvrij met bronvermelding: foto: David S. Melville)

Rosse grutto’s op een voormalig stuk van het Yalujiang natuurreservaat, noordoost China. Het gebied werd in 2012 ‘herbestemd’ om te worden omgevormd tot industriegebied.

 

The Yellow Sea, a narrowing bottleneck for migratory birds

The shrinking of mudflats along the coasts of the Chinese Yellow Sea is an increasing problem for migratory birds that travel between Siberia and Australia. Research by an international team of ecologists, led by the Chair in Global Flyway Ecology at the University of Groningen (and staff member of Royal NIOZ) Theunis Piersma, shows that three different species are in decline because of one common factor: loss of food and habitat along the coasts of the Yellow Sea, because of the increasing claim of land by the Chinese government.

The research, to be published shortly in the Journal of Applied Ecology, involves three migratory bird species. The red knot (Calidris canutus piersmai) breeds on islands north of eastern Siberia. The great knot (Calidris tenuirostris) breeds in the alpine areas of north-eastern Siberia, and the bar-tailed godwit (Limosa lapponica menzbieri) breeds in the lower wetlands of north-eastern Siberia. All three of these species winter in Roebuck Bay, Western Australia. On their way between Asia and Australia they roost and refuel along the coasts of the Yellow Sea.

 

Colour ringing 
Thanks to thousands of color ringed birds, and more than thirty thousand resightings of these birds, the ecologists were able to calculate the annual, as well as the seasonal survival of the three species between 2006 and 2013. The production of eggs and fledglings was no issue in that period. Also, the survival in their Australian wintering grounds was normal. However, from 2010 onwards, the survival showed a sharp decline in a period that included the spring and fall migration, as well as the breeding period. Because the snow melted relatively early on the breeding grounds in those years, there was no reason to believe that the survival was any different during that period. That left only one culprit: the conditions during migration along the Yellow Sea, where significant loss of habitat was going on because of land claim by the Chinese government.

 

Population in decline
Previous research by the group of Piersma has shown that the survival of birds like the knot and the godwit is normally evenly spread across the year. Until 2010 this was also true for the knots and the godwits that roost along the shores of the Yellow Sea. The populations were stable. With the decline in survival in 2011 and 2012, however, the populations began to shrink.  ‘Should the survival continue to shrink like it did in these years, we’ll see a decline in these populations to half within three or four years’, Piersma predicts.

‘Governments are usually not that keen on putting a halt on economic development in favour of nature and biodiversity, unless there is solid proof for negative effects on the environment’, Piersma says. ‘With this research, that was mainly funded by Birdlife Netherlands and WWF Netherlands, we delivered the proof that land claim around the Yellow Sea puts many migratory birds at risk.’

 

Piersma, T., T. Lok, Y. Chen, C.J. Hassell, H.-Y. Yang, A. Boyle, M. Slaymaker, Y.-C. Chan, D.S. Melville, Z.-W. Zhang & Z. Ma. 2016. Simultaneous declines in summer survival of three shorebird species indications a flyway at risk. Journal of Applied Ecology, doi: 10.1111/1365-2664.12582

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12582/abstract

 

Further information:

 

Dr Tamar Lok, NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen maar momenteel werkzaam in het Franse Montpellier (+33 638328623; t.lok@rug.nl)

Professor Theunis Piersma, NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen (06-18910352; theunis.piersma@nioz.nl)

 

Photo (David S. Melville)

 

Caption: Bar-tailed godwits under assault. The plight of migrating shorebirds as a consequence of rapid shoreline habitat loss in the Yellow Sea is well illustrated by these staging Bar-tailed Godwits roosting on an active dredge-dumping site on 20 April 2012. The material was being excavated from a channel to improve access to the Donggang Fishing Port, Liaoning Province. The infilled area is planned to be part of an industrial park to be built on an area of intertidal mudflat that was excised from the Yalujiang National Nature Reserve by a boundary adjustment in 2012. Photo by David S. Melville.

 

Period4-Feb-2015 → 19-Feb-2016

Media coverage

9

Media coverage

 • TitleMigratory birds at risk as habitats shrink
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletThe Strait Times
  Media typeWeb
  Country/TerritorySingapore
  Date19/02/2016
  Producer/AuthorCarolyn Khew
  URLwww.straitstimes.com/singapore/environment/migratory-birds-at-risk-as-habitats-shrink
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • TitleTrekvogels missen Chinees wad
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletBionieuws
  Media typePrint
  Country/TerritoryNetherlands
  Date13/02/2016
  DescriptionDe inpoldering van de getijdege­bieden langs de Gele Zee eist zijn tol onder verschillende soorten trekvogels die tussen Siberie en Australie migreren. Dat schrijft een internationaal team van eco­logen onder leidingvan hoogle­raar Theunis Piersma van Rijks­universiteit Groningen en het NIOZ in Journal of Applied Ecology (1 februari). Het onderzoek laat een goede reproductie zien in de Siberische broedgebieden, en ook in het overwinteringsgebied in Australie traden nauwelijks ver­liezen op. Toch nam vanaf 2010 de sterfte onder rosse grutto's,
  rode kanoeten en grote kanoeten toe. De oorzaak bleek het verlies van ruimte en voedsel op hun tussenstop in de Gele Zee, veroorzaakt door de inpoldering van de bij laagwater droogvallende wad­den.
  URLwww.rug.nl/research/gelifes/ceg/_media/bionieuws26.3_13022016.jpg
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • TitleReclamation of Yellow Sea causing serious declines in migratory shorebirds
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletBirdLife International Asia
  Media typeWeb
  Country/TerritoryUnited Kingdom
  Date11/02/2016
  Producer/AuthorJames Lowen
  URLwww.birdlife.org/asia/news/reclamation-yellow-sea-causing-serious-declines-migratory-shorebirds
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • TitleYellow Sea a narrowing bottleneck for migratory birds
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletPhys.org/news
  Media typeWeb
  Country/TerritoryUnited Kingdom
  Date05/02/2016
  DescriptionThe shrinking of mudflats along the coasts of the Chinese Yellow Sea is an increasing problem for migratory birds that travel between Siberia and Australia. Research by an international team of ecologists, led by Spinoza laureate professor Theunis Piersma, a senior scientist at NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research and professor in Global Flyway Ecology at the University of Groningen, shows that three different species are in decline because of one common factor: loss of food and habitat along the coasts of the Yellow Sea, because of the increasing claim of land by the Chinese government.
  URLphys.org/news/2016-02-yellow-sea-narrowing-bottleneck-migratory.html
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • TitleThe Yellow Sea, a narrowing bottleneck for migratory birds
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletEAAFlyway.net
  Media typeWeb
  Country/TerritoryKorea, Republic of
  Date04/02/2016
  DescriptionThe shrinking of mudflats along the coasts of the Chinese Yellow Sea is an increasing problem for migratory birds that travel between Siberia and Australia. Research by an international team of ecologists, led by professor Theunis Piersma, a senior scientist at NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research and professor in Global Flyway Ecology at the University of Groningen, shows that three different species are in decline because of one common factor: loss of food and habitat along the coasts of the Yellow Sea, because of the increasing claim of land by the Chinese government.
  URLwww.eaaflyway.net/the-yellow-sea-a-narrowing-bottleneck-for-migratory-birds/
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • Title中国“湿地危机”:湿地保护迫在眉睫 [China's "Wetland Crisis": Wetland protection is imminent]
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletEAAFP Domestic News & Events
  Media typeWeb
  Country/TerritoryChina
  Date04/02/2016
  URLwww.eaaflyway.net/wetland-crisis-in-china-large-scale-reclamation-is-still-in-process/
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • Title황해, 철새에게 점점 좁아지는 병목 지역 [Yellow Sea, a bottleneck area that is getting narrower for migratory birds]
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletEAAF Press Release
  Media typeWeb
  Country/TerritoryKorea, Republic of
  Date04/02/2016
  Description황해 연안 갯벌이 줄어들면서 시베리아와 호주를 오가는 철새에게 큰 위험이 닥쳤다. 네덜란드 왕립 해양 연구소(NIOZ, Royal Netherlands Institute for Sea Research)의 수석 연구원이자 흐로닝언 대학의 국제 이동경로 생태학(Global Flyway Ecology) 교수인 데니스 피어스만(Theunis Piersma) 교수가 이끄는 국제 생태학 연구진은 3종의 조류가 감소하고 있는 공통된 원인으로, 중국 정부의 간척 사업이 증가함에 따라 황해 연안의 먹이 및 서식지가 부족해진 것을 지목했다.
  Producer/AuthorEAAFP Communications
  URLwww.eaaflyway.net/the-yellow-sea-a-narrowing-bottleneck-for-migratory-birds_kor/
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • TitleKrimpende Gele Zee nekt verschillende trekvogels
  Degree of recognitionRegional
  Media name/outletGroninger krant
  Media typeWeb
  Country/TerritoryNetherlands
  Date02/02/2016
  URLwww.groningerkrant.nl/2016/02/krimpende-gele-zee-nekt-verschillende-trekvogels/
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan
 • TitleNIOZ: Krimpende Gele Zee nekt trekvogels
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletNWO
  Media typeWeb
  Country/TerritoryNetherlands
  Date04/02/2015
  DescriptionDe ‘wadden’ langs de kusten van de Gele Zee zijn een steeds nauwere flessenhals voor vogels die tussen Siberië en Australië heen en weer trekken. Onderzoek door een internationaal team van ecologen van NWO-onderdeel NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat drie verschillende steltlopers in aantal afnemen door één gemeenschappelijke factor: het verlies van ruimte en voedsel op hun tussenstop in de Gele Zee.
  Producer/AuthorNWO Nieuws
  URLwww.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/nioz/krimpende-gele-zee-nekt-trekvogels.html
  PersonsTheunis Piersma, Tamar Lok, Nicky Yang, Ying Chi Chan

Media contributions

1

Media contributions

 • Title“让候鸟飞公益基金”抢救江苏东台条子泥滩涂湿地纪录片 (Tiaozini mudflats are facing huge threats from reclamation)
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletEAAFP - Let Birds Fly
  Media typeTelevision
  Duration/Length/Size3:39
  Country/TerritoryChina
  Date02/02/2016
  DescriptionVideo on environmental crisis in China's wetlands; Theunis Piersma is one of the international experts interviewed.
  URLwww.eaaflyway.net/wetland-crisis-in-china-large-scale-reclamation-is-still-in-process/
  PersonsTheunis Piersma