Lawaaiprotest tijdens speech Rutte: mag dat zomaar in Den Haag?

Press/Media: Expert Comment › Popular

Description

Er zijn een paar uitzonderingen op basis waarvan een burgemeester een demonstratie mag beperken of verbieden: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

De burgemeester mag zich dus niet bemoeien met de inhoud van de demonstratie, legt mr. dr. Berend Roorda, van de Rijksuniversiteit Groningen op zijn website haarfijn uit. 'Sterker nog, als de (controversiële) inhoud van een demonstratie aanleiding geeft tot vijandige reacties en tegendemonstraties, is de burgemeester verplicht om zich in te spannen om de demonstratie toch door te kunnen laten gaan.'

Period15-Dec-2020

Media contributions

1

Media contributions