Vitamine B2 kan iets nieuws

Press/Media: Public Engagement ActivitiesPopular

Description

Vitamine B2 kan iets nieuws

Nieuwe katalysator op basis van vitamine B2 ontdekt

Vitamine B2 is belangrijk voor iedereen, maar voor (bio)chemici om meerdere redenen dan alleen hun gezondheid. Bacteriën maken er een tot nu toe onbekende katalysator van, zo laten publicaties in Nature zien.

Weer een nieuwtje over gezonde voeding? Nee, ook al gaat het over een vitamine. Twee recente publicaties in Nature beschrijven hoe bacteriën een compleet nieuw molecuul vormen op basis van vitamine B2.

“Wij hadden vergelijkbare moleculen al eens gemaakt in ons lab. Maar nu blijkt dat de natuur zelf ook van deze stoffen gebruikmaakt en dat er een speciaal enzym bestaat voor het maken van een zo’n complexere vitamine B2-variant. Dat is heel verrassend”, zegt professor Marco Fraaije, hoogleraar Moleculaire Enzymologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bouwstenen

Of het nou om mensen, planten of bacteriën gaat, in de cellen vinden aan de lopende band reacties plaats. Bijvoorbeeld om stoffen uit de voeding om te zetten in energie of in nuttige bouwstenen. Bij eigenlijk al deze reacties zorgt een specifiek enzym ervoor dat die reactie plaatsvindt. En om dat te kunnen doen hebben enzymen vaak een andere hulpstof nodig. Zo’n hulpstof noemen we een cofactor. En daar komen de vitaminen in beeld – zij spelen de rol van cofactor. Zonder de juiste vitamine kan een enzym z’n werk niet doen en dan ligt het proces stil. Met alle gevolgen van dien.

Riboflavine

Molecuulstructuur van vitamine B2 (riboflavine). Alle flavines hebben als basis de structuur met de drie ringen. De streepjes geven het koolstofskelet weer, waterstofatomen die zijn gebonden aan een koolstof zijn niet weergegeven. O = zuurstof, N = stikstof, H = waterstof.

Een belangrijke groep cofactoren zijn de flavines, waarvan riboflavine ofwel vitamine B2 de bekendste is. In Fraaijes eigen onderzoek spelen flavines een grote rol. “In ons lichaam hebben we zo’n honderd enzymen die afhankelijk zijn van riboflavine als cofactor. Van riboflavine weten we dat het betrokken is bij een heel scala aan essentiële oxidatie- en reductiereacties waarbij het de cruciale elektronenoverdracht in goede banen leidt. Nu blijkt dat riboflavine ook de basis vormt voor een geheel nieuwe cofactor en dat die een volledig andere reactie mogelijk maakt, namelijk decarboxylering.”

Bij een decarboxyleringreacties wordt een carboxylgroep (COOH) van een molecuul afgesplitst en komt CO2 vrij. Decarboxylering is een veelvoorkomende reactiestap in de stofwisseling, maar dat ook vitamine B2 hier een rol in speelt was tot nu toe onbekend.

De ontdekking van deze nieuwe cofactor, die nog geen prettig hanteerbare naam heeft, is om meerdere redenen van belang, aldus Fraaije. “Opvallend genoeg ontstaat deze cofactor door een verandering in het reactieve deel van het riboflavinemolecuul. Dat zien we eigenlijk nooit. Alle bekende flavines zijn gebaseerd op een structuur waarin drie ringen aan elkaar zijn gebonden, maar in deze nieuwe cofactor wordt er een vierde ring aan toegevoegd. Daarvoor is een speciaal enzym nodig. In bacteriën heet dit enzym UbiX en dat enzym kenden we wel, maar dat UbiX riboflavine omzet in deze nieuwe cofactor, dat wisten we niet.”

Pflavin

Molecuulstructuur van de nieuw ontdekte cofactor ‘prenylated flavin mononucleotide (FMNH2)’. Oranje is koolstof, rood is zuurstof, blauw is stikstof. De waterstofatomen zijn niet weergegeven. In het groen de modificatie ten opzichte van de basisstructuur met drie ringen van riboflavine (vitamine B2). Deze modificatie heet een prenylring.

Aan de praat

Het verklaart ook waarom het tot dusver niemand was gelukt om een ander enzym, UbiD, ‘aan de praat te krijgen’, zoals Fraaije het omschrijft. “Ook UbiD is een bekend enzym dat riboflavine kan binden. Maar als je in het lab riboflavine en UbiD bij elkaar brengt, gebeurt er helemaal niks. Nu is duidelijk waarom, UbiX moet eerst riboflavine omzetten tot de nieuwe cofactor waar UbiD vervolgens iets mee kan.”

Zo’n ontdekking roept meteen weer allerlei nieuwe vragen en mogelijkheden bij hem op. “Er zijn wellicht nog meer enzymen te ontdekken die deze bijzondere flavine cofactor gebruiken en andere onbekende reacties mogelijk maken.” Ook voor onderzoekers die meer in de organische synthese – het ‘maken’ van moleculen – zijn geïnteresseerd heeft Fraaije nog een tip. “De decarboxylering die deze nieuwe cofactor mogelijk maakt, is reversibel. Ook een carboxylering, dus het toevoegen van een COOH groep is mogelijk. En dat is altijd iets waar chemici naar zoeken, want het maken van koolstof-koolstofbindingen is niet eenvoudig. Ik weet zeker dat meerdere chemici op deze mogelijkheid gaan duiken.”

http://www.kennislink.nl/publicaties/vitamine-b2-kan-iets-nieuws

Period1-Jul-2015

Media coverage

1

Media coverage