Best practices voor integratie van geestelijke verzorging in zorg rond de thuissituatie

Dataset

Description

Doel In deze studie onderzoeken we hoe geestelijke verzorging beter geïntegreerd kan raken in zorg rondom de thuissituatie, om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om dit te ontdekken, onderzoeken we de praktijken van alle geestelijk verzorgers in de eerstelijnszorg en het sociaal domein in Nederland, met speciale aandacht voor de palliatieve zorg. De succesfactoren die we daar vinden gebruiken we om een instrument te ontwikkelen waarmee geestelijk verzorgers samen met andere zorgverleners hun organisatie nu en in de toekomst kunnen ontwikkelen. Achtergrond Aandacht voor zingeving en levensvragen (zogenaamde spirituele zorg) vormt een belangrijk onderdeel van de eerstelijnszorg en het sociaal domein, maar hulpverleners in deze domeinen vinden het moeilijk om spirituele behoeften te herkennen. Ook hebben ze vaak te weinig tijd, geld en/of zelfverzekerdheid om spirituele zorg te verlenen. Geestelijk verzorgers zijn specialist in spirituele zorg. Geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg en het sociaal domein is echter nog sterk in ontwikkeling. Dit onderzoek maakt deel uit van het project PLOEG (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging), onder de titel "Spirituele zorg dichtbij huis".
Date made available11-Mar-2020
PublisherDataverseNL
Date of data production1-Jun-2019 - 1-Dec-2020

Cite this