Dataset: Bergumermeer

Dataset

Description

Tussen schijn en werkelijkheid: de opgraving Bergumermeer S-64B als mijlpaal van het steentijdonderzoek in Nederland
Verslag van het kortlopende onderzoek naar de mesolithische vindplaats Bergumermeer S-64B in het kader van het Odyssee-programma uitwerking oud onderzoek.

Een nieuwe studie naar mesolithische sporen en vondsten aan de oever van het Bergumermeer (Friesland), opgegraven in het begin van de jaren ’70 van de 20ste eeuw, waarvan de toenmalige interpretatie vérstrekkende gevolgen had voor het wetenschappelijke én populaire beeld van het leven aan het eind van het Mesolithicum (ca. 6000 – 5000 voor Chr.)

Nederzetting - Basiskamp/basisnederzetting
Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC
Date made available5-Nov-2015
PublisherUniversity of Groningen
Geographical coverageTietjerksteradeel, Friesland, The Netherlands

Keywords on Datasets

  • Archaeology
  • nederzetting
  • settlement
  • Mesolithicum
  • Bergumermeer
  • Odyssee-programma

Cite this