Historisch Leiden in kaart: Kohier van de tiende penning, 1543

  Dataset

  Description

  In 1543 werd voor het eerst een nieuwe belasting geheven door de Staten van Holland. De grondslag hiervan was het bezit van onroerende goederen en inkomsten uit renten, waarover een tiende penning (10 procent) belasting afgedragen moest worden. Ten behoeve van de belasting werd in Leiden de jaarlijkse (getaxeerde) huurwaarden van het onroerend goed opgegeven en door het stadsbestuur vastgesteld. Het register is gedateerd op 14 augustus 1544 en heeft betrekking op de stad Leiden en de stadsvrijdom buiten de Rijnsburgerpoort.
  Date made available1-Dec-2019
  PublisherUniversity of Groningen
  Date of data production2019
  Geographical coverageLeiden, The Netherlands

  Keywords on Datasets

  • rental values
  • Leiden
  • Middle Ages

  Cite this