Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk: Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland

  • Beau Oldenburg (Creator)
  • M. Wittenberg (Contributor)

Dataset

Description

De digitale revolutie heeft in de afgelopen decennia een sterke invloed gehad op wetenschappelijk onderzoek. Zo is het door de digitalisering van onderzoeksdata mogelijk om grotere hoeveelheden data sneller te analyseren. Deze digitalisering brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een van de belangrijkste uitdagingen is het integer en duurzaam omgaan met digitale data.

In dit onderzoek is verkend hoe sociologen in Nederland met digitale onderzoeksdata omgaan. In open interviews vertelden veertien sociologen - zes programmaleiders en acht promovendi - van zes verschillende universiteiten (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Vrije
Universiteit en Tilburg University) hoe zij en andere onderzoekers in hun
vakgroep met digitale onderzoeksdata omgaan. In het bijzonder vertelden zij over het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata binnen hun vakgroep.
Date made available26-Jun-2015
PublisherUniversity of Groningen
Temporal coverage2015 - 2015
Date of data production1-Apr-2015
Geographical coverageNederland

Keywords on Datasets

  • Research Data management
  • RDMP
  • data
  • researchdata
  • wetenschappelijke integriteit

Cite this