Nederlands-Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek (NELSON)

 • Matthijs Oudkerk (Creator)
 • Harry Groen (Creator)
 • R. J. Van Klaveren (Creator)
 • H.J. de Koning (Creator)
 • W.P.T.M. Mali (Creator)
 • J-W. J. Lammers (Creator)

Dataset

Description

De NELSON-studie is een wetenschappelijk bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Uiteindelijk hebben er 15.822 personen meegedaan aan de studie. Deze deelnemers zijn door middel van loting (randomisatie) verdeeld in twee groepen: de screeningsgroep en de controlegroep. Alle deelnemers uit de screengroep zijn in jaar 1, 2, 4 en 6.5 uitgenodigd voor een CT-scan van de longen. De deelnemers in de controlegroep hebben geen CT-scan van de longen gehad. Inmiddels zijn alle screeningsrondes volledig afgerond en wordt de laatste medische data van de 4e screeningsronde nog onderzocht. Hierna zal op korte termijn een vergelijking gemaakt worden tussen alle longkankers gevonden met behulp van screening en longkankers ontdekt in de controlegroep. Of een bevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker effectief is moet er een vergelijking gemaakt worden tussen de overleden deelnemers aan longkanker in de screengroep en de controlegroep. Om dit te beantwoorden is inmiddels een Cause of Death commissie aangesteld en gestart met de onafhankelijke evaluatie van de doodsoorzaken van de deelnemers met longkanker. Daarnaast zal met behulp van microsimulatie worden berekend wat de optimale screeningstrategie is ( op basis van o.a. leeftijd, risico op longkanker, aantal screeningsronden, interval e.d.).

Experimental data, Biological samples (cDNA, mRDA, DNA, Plasma, Serum) Imaging data from male and female smokers. N=8000
Date made available2018
PublisherUniversity of Groningen
Date of data production2003 - 2018
Geographical coverageGroningen, Utrecht, Haarlem, The Netherlands

Keywords on Datasets

 • Lung Cancer
 • Screening
 • Population Study
 • Health
 • Medical sciences
 • scans
 • smokers

Cite this