"Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten", Houden sancties in het consumentenrecht bedrijven op het rechte pad?

Dataset

Description

Handhaving door civiele rechters speelt een belangrijke rol binnen het Europees consumentenrecht. Het is aan de civiele rechter om sancties op te leggen die afschrikwekkend, evenredig en proportioneel zijn. De Omnibus-richtlijn geeft richtlijnen aangaande deze drievoudige eis voor toezichthouders, zoals de ACM, maar biedt de rechter geen handvatten. Door middel van empirisch onderzoek is gekeken of Nederlandse civiele rechters zichzelf zien als handhaver en of zij het gevoel hebben met deze drievoudige eis om te gaan. Dit is gedaan door het verzenden van vragenlijsten naar rechtbanken in Groningen, Den Haag, Noord-Holland, Amsterdam, Gelderland, Rotterdam, Oost-Brabant en Limburg. Er zijn uiteindelijk 43 ingevulde vragenlijsten verzameld. Hiernaast zijn brainstormsessies gehouden bij zes van de voornoemde rechtbanken. De vragenlijsten bestonden uit algemene stellingen (met gebruik van een 'Likertschaal') en vragen die toegespitst waren op specifieke casus met multiple choice antwoorden. Tevens was er de mogelijkheid om opmerkingen bij de vragen te schrijven.
Date made available1-Jun-2019
PublisherEASY

Cite this