ERC Advanced Grant

Prize: Fellowship awarded competitivelyAcademic

Description

Professor Bert Poolman of the Enzymology group of (Groningen Institute Biomolecular Sciences & Biotechnology) receives the Advanced Grant for his five-year project "ABCVolume: The ABC of Cell Volume Regulation". Bert Poolman (Enzymology group, Groningen Institute Biomolecular Sciences & Biotechnology)onderzoekt al lange tijd hoe een cel dit volume precies controleert en daarbij heeft zijn onderzoeksgroep verschillende regulatiemechanismen ontdekt. Hij gaat nu een synthetische cel maken, met een celmembraan van vetzuren (lipiden) en verschillende transporteiwitten, en in de kunstmatige cel een enzymnetwerk dat langdurig ATP kan produceren. ATP is de universele brandstof voor cellen. In dit modelsysteem wil Poolman onderzoeken hoe verschillende componenten samenwerken in een systeem dat de werking van echte cellen benadert. Dit zal nieuwe informatie opleveren over de regelmechanismen die cellen gebruiken om hun volume onder soms sterk wisselende omstandigheden constant te houden. Met die informatie hoopt Poolman in de toekomst meer complexe kunstmatige cellen te kunnen maken, die zijn in te zetten als miniatuur-fabriekjes voor de productie van nuttige stoffen.
Granting OrganisationsERC, European Research Council