NRO Praktijkgericht Onderzoek: Excellentie door docentstrategie: vrijheid en structuur in balans voor elke student.

 • Mark-van der Wouden, van der, Joke (Recipient)

  Prize: Other distinctionAcademic

  Description

  Excellente studenten hebben andere docentstrategieën nodig dan reguliere studenten. Het verschil zit vooral in de hoeveelheid vrijheid en structuur. Omdat de optimale mate van vrijheid mogelijk samenhangt met persoonskenmerken en voorkeuren van studenten, omvat dit onderzoek twee thema’s. Het eerste thema richt zich op de persoonskenmerken van (excellente) studenten en hun behoefte aan vrijheid en structuur. Het tweede thema richt zich op docentstrategieën die rekening houden met verschillende persoonskenmerken van studenten en verschillende behoeftes aan vrijheid en structuur. Het onderzoek zal naast wetenschappelijke kennis ook praktische handreikingen voor de onderwijspraktijk opleveren. Deze worden verwerkt in online trainingsmodules voor docenten en beschreven in een open-access handboek.
  Er is €625.000,= toegekend.
  Degree of recognitionNational
  Granting OrganisationsNationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)