Randomized placebo controlled treatment study of leflunomide in polymyalgia rheumatica

Prize: Other distinctionAcademic

Description

Polymyalgia Rheumatica (PMR) is een ziekte die alleen voorkomt bij mensen ouder dan

50 jaar en vooral bij vrouwen. PMR is tevens de meest voorkomende reumatische

aandoening boven de 50 jaar. De diagnose wordt meestal gesteld door de huisarts. Deze

start vaak met monotherapie prednisolon. Hier kleven 2 grote nadelen aan;

1.Prednisolon heeft zeer veel bijwerkingen vooral op de lange termijn.

2.De diagnose kan onjuist gesteld zijn; PMR is vaak moeilijk te onderscheiden van

reumatoïde artritis en artrose op oudere leeftijd zelfs voor experts.

Voor patiënten, echter is het zeer belangrijk om de juiste diagnose en de juiste

behandeling te krijgen om bijwerkingen op de korte en lange termijn te voorkomen.

Het doel van de huidige studie waaraan 5 centra (2 in Engeland, 1 in Noorwegen, 1 in

Oostenrijk en 1 in Nederland) deelnemen is de meerwaarde vast te stellen van het

toevoegen van leflunomide aan de prednisolon monotherapie. Van leflunomide is bekend

dat het goed werkzaam is bij reumatoïde artritis. Er zijn in het verleden 2 studies geaan

met leflunomide bij PMR die lieten zien dat patiënten die leflunomide gebruikten minder

prednisolon nodig hadden. Het waren echter kleine studies, er werden lage doseringen

leflunomide gegeven en de studies waren van korte duur.

Wij zullen in totaal 106 PMR patiënten, die net de diagnose PMR hebben gekregen,

vragen deel te nemen aan onze behandelstudie die 2 jaar zal duren. Op grond van een

loting zal worden bepaald of de PMR patiënten alleen met prednisolon behandeld zullen

gaan worden of met prednisolon en leflunomide. Het is een geblindeerde studie wat

inhoudt dat deelnemers niet weten of ze wel of geen leflunomide krijgen.

Wij verwachten met dit onderzoek bij te dragen aan;

- Een afname van de totale benodigde dosis prednisolon bij de behandeling van PMR

- Een afname van het aantal recidieven en een eerdere remissie van PMR

- Een afname in prednisolon gerelateerde bijwerkingen

We zullen ons werk bespreken met PMR patiënten om te horen wat het meest belangrijk

voor hen is en wat zij vinden van de behandeling met leflunomide naast prednisolon.

Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsReumafonds