Vroege signalen van autisme en ADHD herkennen

    Prize: Fellowship awarded competitivelyAcademic

    Description

    Het project is erop gericht om vroege signalen van autisme en ADHD te ontdekken door de ontwikkeling van kinderen met een hoog-risico op één of beide stoornissen vanaf de zwangerschap nauwkeurig in kaart te brengen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bestuderen van de ouder-kind interactie. Binnen het project wordt de ouder-kind interactie geobserveerd door middel van een 20 minuten vrij spel situatie. Het verzamelde materiaal moet op een betrouwbare en objectieve wijze gescoord worden. De aanschaf van de benodigde software en de training is gefinancierd door de Gratama Stichting
    Degree of recognitionLocal
    Granting OrganisationsGratama Stichting