Dispersing to northern breeding areas as adaptation to climate change in migrant birds

Project Details

Description

Lange afstands-trekvogels hebben moeite zich aan te passen aan klimaatsverandering. In Afrika weten zij niet wanneer het voorjaar in Europa begint; ze kunnen dus niet anticiperen op het steeds vroegere voorjaar. Tegenwoordig komen ze te laat op hun broedgebieden aan, wat mede verklaart waarom ze sterk in aantal afnemen. Wij onderzoeken een mogelijke aanpassing: doorvliegen naar noordelijker streken waar het voorjaar later is. Door Nederlandse bonte vliegenvangers te verplaatsen naar Zweden onderzoeken we de voor- en nadelen hiervan. Als Nederlandse vliegenvangers genen hebben die maakt dat ze eerder trekken, dan kan verplaatsing leiden tot versnelde evolutie.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201701/01/2021