Evolutionary causes and consequences of dispersal syndromes: An experimental approach

Project Details

Description

De biodiversiteit in de wereld staat onder druk omdat mensen de omgeving sneller veranderen dan soorten zich kunnen aanpassen. Toch weten veel soorten zich nog steeds aan te passen. Een belangrijke rol daarbij speelt dat individuen een ander leefgebied kunnen kiezen. Binnen vogelsoorten verschillen individuen hoe makkelijk ze dit doen, wat vergelijkbaar is met persoonlijkheidsvariatie bij mensen. Door vogels te verplaatsen naar nieuwe plekken onderzoeken we waarom individuele verschillen bestaan, en wat de evolutionaire aanpassingsvermogens zijn bij snelle omgevingsverandering.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201501/09/2019