Improving memory retrieval in Alzheimer’s disease by Epac 2

Project Details

Description

Recent research has shown that it is not the new formation, but the retrieval of episodic memories that is impaired in early Alzheimer's disease AD. cAMP activating PKA and Epac play an important role in mediating synaptic plasticity and memory formation. We aim to provide proof that targeting cAMP/Epac pathways provides the means to improve not only memory retrieval but could potentially counteract Aβ mediated synaptic toxicity via GluA3-containing AMPA-receptors, that play a role in memory retrieval, and which are selectively depleted by Aβ. Developing the means to improve the retrieval of memories could be a valuable strategy for early AD treatment.

Layman's description

Geheugenverlies is een van de vroegste kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Recent onderzoek heeft aangetoond dat niet het aanmaken van nieuwe herinneringen, maar het vermogen om een herinnering terug op te halen is aangetast bij vroege Alzheimer. De ontwikkeling van medicijnen die het ophalen van herinneringen verbeteren zou daarom een waardevolle strategie kunnen zijn voor de behandeling van vroege Alzheimer. Herinneringen worden gecodeerd in het brein in synapsen, de connecties waartussen zenuwcellen met elkaar communiceren. Wij bestuderen een moleculair mechanisme dat gebruikt wordt door synapsen in ons brein om een herinnering op te roepen. Wij testen farmacologische drugs die dit moleculair mechanisme activeren op hun vermogen om het ophalen van geheugen te verbeteren in Alzheimer-muizen. Deze drugs zouden als geneesmiddelen kunnen dienen zijn bij het bestrijden van Alzheimer-gerelateerde geheugenproblemen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202001/01/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.