Jongerencommunities en culturele instituten

Project Details

Description

Onderzoek in samenwerking met culturele instellingen in Groningen en Drenthe, in opdracht van We the North en Digitaal Erfgoed Nederland, naar de mogelijkheden om jong publiek te interesseren in cultuurdeelname door gebruik te maken van online tools.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/202330/06/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.