Project Details

Description

Koppels komen in conflict wanneer een van de partners vreemdgaat. In fruitvliegjes, wanneer vrouwtjes met andere mannetjes paren, maakt dit het vaderschap van haar nageslacht onzeker voor haar partner. Als reactie produceren mannen chemicaliën die op het vrouwelijke brein werken en haar seksuele interesse verminderen - een kuisheidsgordel voor de hersenen. Het brein van de vrouw daarentegen 'leert' deze chemische stof te weerstaan. Als een soort wapenwedloop blijven mannen en vrouwen strategieën ontwikkelen om hun zin te krijgen. We bestuderen hoe deze wapenwedloop de hersenen tot een complex orgaan heeft gemaakt.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201901/05/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.