Shorebirds in space - Development and application of individual tracking tools for all relevant temporal and spatial scales

Project Details

Description

Steltlopers hebben lange poten waar ringen omheen passen om ze individueel herkenbaar te maken, en leven in open biotopen waar ze goed te volgen zijn. Met onze wadvogels en weidevogels is Nederland sleutelland voor steltlopers. Een florerende onderzoekstraditie hikt tegen doorbraken aan omdat kleurmerken beperkte resolutie hebben. Geadvanceerde tracking-tools moeten daarom toepasbaar worden gemaakt voor kleine vogels. We brengen drie zendersystemen samen in onderzoek naar jaarcycli van grutto’s om (inter)continentale trekbewegingen (satellietzenders), individuele levensreizen (geolocators) en locale ruimtelijke en sociale processen (DTOA) te documenteren en ecologisch/evolutionair te interpreteren.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201201/11/2015

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 13 - Climate Action
  • SDG 15 - Life on Land
  • SDG 17 - Partnerships for the Goals

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.