Trans-generational impacts on senescence: Quantitative genetics of cellular and organismal senescence in the wild

Project Details

Description

Omgevingsfactoren en individuele keuzes zijn van invloed op veroudering. Maar in hoeverre wordt de mate van biologische veroudering van een individu vastgelegd vóór de bevruchting - of zelfs vóór de bevruchting van zijn ouders? Met behulp van nieuwe celbiologische en statistisch-genetische technieken zullen we verouderingsprocessen onderzoeken van individuen in een natuurlijke populatie. De centrale vraag hierbij is hoe erfelijkheid en opvoeding veroudering en levensverwachting over meerdere generaties kan beïnvloeden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk om de buitengewone variatie, zowel binnen als tussen soorten, in levensduur en veroudering te begrijpen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201401/06/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.