Waddentools - Wij & Wadvogels: Drones

Project Details

Description

Het vogelleven vormt één van de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Toch is het voor hen op rust-, foerageer- en broedgebieden, ondanks het predicaat Werelderfgoed, geen Walhalla: er valt voor vogels nog een wereld te winnen. “Het project Wij & Wadvogels zet in op het verbeteren van de leefomgeving voor vogels in het Waddengebied.
Short titleWij & Wadvogels
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201901/03/2021