Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON

Symeon Retalis, Paris Avgeriou, Nikolaos Papaspyrou

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

116 Downloads (Pure)

Abstract

Σύγχρονη τάση στην κατασκευή διδακτικών συστηµάτων είναι η χρήση των προηγµένων µαθησιακών τεχνολογιών και ειδικότερα του ∆ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού. Στην αναπτυξιακή προσπάθεια των διδακτικών αυτών συστηµάτων δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού (∆ΕΛ). Ελάχιστες είναι οι µεθοδολογίες που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη διδακτικών συστηµάτων και ∆ΕΛ. Μία από αυτές είναι η CADMOS που αποτελείται από µοντέλα διαδικασιών, µεθόδους, εργαλεία, πρότυπα και έγγραφα τεκµηρίωσης. Για τη διαδικασία σχεδίασης ∆ΕΛ χρησιµοποιείται η πρότυπη µέθοδος CADMOS-D, η οποία υποστηρίζεται από το εργαλείο CRITON. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η µέθοδος σχεδίασης ∆ΕΛ CADMOS-D και το εργαλείο CRITON. Το εργαλείο αυτό είναι το πρώτο που εξειδικεύεται στη σχεδίαση ∆ΕΛ και στην εργασία αυτή αντιπαραβάλλεται εν συντοµία µε εργαλεία σχεδίασης υπερµεσικών εφαρµογών γενικού σκοπού.
Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationEPRINTS-BOOK-TITLE
PublisherUniversity of Groningen, Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science
Number of pages12
Publication statusPublished - 1999

Cite this