הדיאלקטיקה של החינוך המיני בקולנוע: על מהותה של ההומוסקסואליות בסרט "שונה מהאחרים" של ריכרד אוסוולד

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Original languageOther
Pages (from-to)28–39
JournalSlil – An Online Journal for History, Film and Television
Publication statusPublished - 2011
Externally publishedYes

Cite this