A Move Ahead: research into the physical activity support of people with (severe or profound) intellectual disabilities

Leontien Bossink

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1727 Downloads (Pure)

Abstract

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven richt zich op de bewegingsgerichte ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking, met specifieke aandacht voor personen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB). In dit proefschrift wordt ingegaan op de volgende kennislacunes:
(1) De mate en wijze van motorische activering in de huidige ondersteuning bij personen met EMB: Hoewel motorische gedrag alles omvat wat we doen, tonen de resultaten van dit proefschrift aan dat motorische activering van personen met EMB gering én geen structureel onderdeel is van de huidige ondersteuning.
(2) De rol en het gedrag van zorgprofessionals bij personen met een verstandelijke beperking en EMB in het bijzonder: Bekend is dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de bewegingsgerichte ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking in het algemeen, maar zeker ook bij de groep EMB. Een centraal onderdeel van deze omgeving kan worden toegeschreven aan de kwaliteit en het gedrag van de door zorgprofessionals geboden ondersteuning. De resultaten van dit proefschrift vormen een eerste aanzet tot het beter begrijpen van de rol en het gedrag van deze zorgprofessionals wanneer het gaat om het uitvoeren van een bewegingsgerichte ondersteuning. Een aantal zorgprofessionals geven bijvoorbeeld aan wel te weten dat bewegen belangrijk is, maar dat zij het vaak erg lastig vinden om het daadwerkelijk te integreren in de ondersteuning. Op basis van de resultaten zou het met name interessant zijn om toekomstig onderzoek te richten op het ontwerpen van een intern trainingsprogramma waarin ook strategieën voor het veranderen van de fysieke en sociale omgeving binnen de organisatorische context worden meegenomen.
(3) De effectiviteit van een interventie waarbij ꞌbeweegbankenꞌ worden ingezet bij personen met EMB: Dit onderdeel van het proefschrift anticipeert op een trend in de praktijk gericht op de ontwikkeling van diverse beweeginitiatieven voor personen met EMB. Beweegbanken zijn banken die door middel van een elektromotor worden aangedreven. Een bepaald gedeelte van deze bank beweegt waardoor de persoon, die op de bank ligt, geassisteerd bewogen wordt. De resultaten laten zien dat de interventie uitvoerbaar is voor personen met EMB, maar dat er geen effecten op de verwachte uitkomstmaten worden gevonden. De studie bevestigt de noodzaak om praktijkinitiatieven wetenschappelijk te (laten) onderbouwen. Alleen dan kan van zorgprofessionals worden verwacht dat zij een interventie op een individuele, gerichte en betekenisvolle manier inzetten bij een persoon met EMB.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • van der Putten, Annette, Supervisor
  • Vlaskamp, Carla, Supervisor
Award date21-Mar-2019
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs978-94-034-1439-3
Electronic ISBNs978-94-034-1438-6
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Move Ahead: research into the physical activity support of people with (severe or profound) intellectual disabilities'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this