A Structured Approach to Need for Structure at Work

Jannette Marieke Slijkhuis

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1632 Downloads (Pure)

Abstract

Het werkende leven verandert. In veel moderne organisaties bepaalt niet langer de leidinggevende waar of wanneer medewerkers werken, maar doen zij dit zelf. Deze verandering wordt ook wel aangeduid als “Het Nieuwe Werken” (HNW) en kan het best begrepen worden vanuit ontwikkelingen in de IT. De grote vrijheid die gepaard gaat met HNW kan ambiguïteit en onzekerheid met zich meebrengen. Dit zal vooral lastig zijn voor mensen die het moeilijk vinden om te gaan met ambiguïteit en onzekerheid, zoals mensen met hoge behoefte aan structuur. De resultaten van dit proefschrift lieten allereerst zien dat voor werknemers met een hoge structuurbehoefte geen (positieve) relatie bestaat tussen autonomie en motivatie, terwijl deze relatie er wèl was voor mensen met een lage structuurbehoefte. Ook toonden we aan dat de motivatie en creatieve prestaties van mensen met een hoge structuurbehoefte niet beïnvloed wordt door feedback die de autonomie aantast of juist intact laat. Verder vonden we voor medewerkers met een hoge structuurbehoefte een positieve samenhang tussen werkmotivatie en de controlerende praktijken van hun leidinggevende. Ten slotte lieten we zien dat mensen met een hoge structuurbehoefte geneigd zijn om taken volgens strikte regels en procedures aan te pakken. Daarentegen vonden we dat mensen met een lage structuurbehoefte juist gedemotiveerd raken van een controlerende leidinggevende. Bovendien geven deze mensen een meer heuristische (ofwel niet stapsgewijze) taakaanpak. Kortom, deze resultaten suggereren dat mensen met een hoge structuurbehoefte geen profijt hebben van de hoge autonomie, vrijheid en flexibiliteit die HNW met zich meebrengt, terwijl mensen met een lage structuurbehoefte juist floreren in organisaties die HNW toepassen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Rijksuniversiteit Groningen
Supervisors/Advisors
  • Rietzschel, Eric, Supervisor
  • van Yperen, Nico, Supervisor
Award date29-Mar-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036753869
Electronic ISBNs9789036753876
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Behoeften
  • Structuur
  • Arbeid
  • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • organisatiesociologie, organisatiepsychologie

Cite this