A testosterones' tale: Exploring different pathways for testosterone mediated maternal effects

Kristina Alexandra Pfannkuche

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Het proefschrift van Kristina Pfannkuche behandelt de effecten van maternaal testosteron en hoe die het gedrag en het brein van de nakomelingen beïnvloeden. Het meeste onderzoek in dit veld richt zich op de functie en evolutie en meldt vele effecten in het gedrag en de fysiologie van nakomelingen. De onderliggende mechanismen daarentegen zijn onderbelicht gebleven. Twee potentiële routes zijn door Pfannkuche onderzocht: hersenlateralisatie en de hypothalamus-hypofyse-gonaden (HHG) as. Hersenlateralisatie behelst de specialisatie van elke hersenhelft in verschillende taken en functies. Het is een fundamenteel organisatorisch principe in de hersenen van gewervelden (en sommige ongewervelden) en staat daardoor een experimentele benadering in dieren toe. Omdat er een consistent verschil in hersenlateralisatie tussen de geslachten is aangetoond in verschillende soorten, heeft men voorgesteld dat postnatale blootstelling aan androgenen lateralisatie beïnvloedt. En omdat hersenlateralisatie en maternale androgenen een breed scala aan functies in individuen beïnvloeden, onderzocht Pfannkuche of de effecten van maternale hormonen mogelijk zijn veroorzaakt door hun effecten op hersenlateralisatie. Ondanks dat is aangetoond dat zowel maternale androgenen als lateralisatie een groot scala aan eigenschappen in individuen kunnen beïnvloeden, gelooft Pfannkuche dat de effecten van maternale hormonen op lateralisatie marginaal zijn, in ieder geval in vogels. Het wordt verondersteld dat maternale androgenen de ontwikkeling van nakomelingen dusdanig beïnvloeden dat deze nakomelingen een voordeel zouden hebben in de dan geldende omstandigheden en daarbij de fitness van de moeder vergroten. Zelfs in het geval dat maternale androgenen in staat zouden zijn om lateralisatie in kippen te beïnvloeden, zijn ecologisch relevantere testen nodig om te kunnen beoordelen wat de evolutionaire voordelen voor individuen zouden kunnen zijn. Ook zouden de effecten van oestradiol uitgebreider moeten worden getest in vogels. Aangezien seksuele differentiatie in vogels afhankelijk is van oestradiol zou een behandeling met oestradiol binnen de fysiologische grenzen de geslachtsverschillen kunnen vergroten.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Award date18-Jan-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036759946
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • vrouwelijk geslacht (biologie)
 • Androgenen
 • Fenotype
 • Kippen
 • Testosteron
 • Gonadotrope hormonen
 • Hypothalamisch-hypofysair systeem
 • Lateraliteit
 • ethologie
 • dierfysiologie

Cite this