Aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen

Jaap Gerhard Sijmons

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Op 1 januari 2006 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking getreden. Deze bevat de voorwaarden waaraan zorginstellingen moeten voldoen om met verzekeraars overeenkomsten aan te gaan voor het leveren van zorg. De health care governance is in deze voorwaarden verankerd. De WTZi bevat verder het vergunningenstelsel van het bouw­regime van zorginstellingen. Dit zijn twee van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel. De WTZi is met de Zorgverzekeringswet en de Wet marktordening gezondheidszorg verant­woordelijk voor de structuur van het nieuwe zorgstelsel. Advocaat Jaap Sijmons onderzocht de beleidsvisie achter en de rol van de WTZi in de planning van het zorgaanbod. Uit zijn onderzoek blijkt dat de WTZi als deregulerings­operatie niet is geslaagd. Sijmons stelt in zijn proefschrift het winstverbod voor zorginstel­lingen ter discussie en concludeert dat dit dient te vervallen. Hetzelfde geldt voor de saneringsregeling en de daaruit voortvloeiende functies van het College sanering zorg­instellingen. Volgens Sijmons blijft een rol weggelegd voor een sterk afgezwakt capaciteits­beleid als laatste correctie voor marktfalen
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Gevers, Joseph K. M., Supervisor, External person
  • Hubben, Joep, Supervisor
Publisher
Print ISBNs9012117933
Publication statusPublished - 2006

Cite this