Adaptation and dispersal of the native invasive salt marsh species Elytrigia atherica

Roos Marije Veeneklaas

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

413 Downloads (Pure)

Abstract

Verkweking van de kwelders in het Waddengebied De afgelopen decennia is zeekweek op de kwelders langs de Noordzeekust sterk toegenomen en geleid tot een eentonige ruige vegetatie met een lage diversiteit aan planten, broevogels en insecten. Uit dit promotie onderzoek is gebleken dat de snelle toename van zeekweek op de vasteland- en eilandkwelders is grotendeels een gevolg van successie. In vroege successiestadia is zeekweek gebonden aan standplaatsen op de hoge kwelder. Tijdens de successie kan zeekweek geleidelijk verspreiden naar de lagere delen van de kwelder. Maar ook zal, gedurende de successie, het voorkomen van zeekweek afnemen op de kwelders ver van zee door afname van sedimentafzetting en zeespiegelstijging. Verspreiding door middel van zaden en wortelstokken zijn even belangrijke dispersiestrategieën in de snelle toename van zeekweek. Op jonge en/of lage kwelders vestigt zeekweek zich door middel van zaden. Succesvolle vestiging van zaden wordt sterk bepaald door geschikte abiotische en biotische omstandigheden, zoals voedselbeschikbaarheid en ruimte in de bestaande vegetatie. Eenmaal succesvol gevestigd als zaailing kan zeekweek zich vegetatief (d.m.v. wortelstokken) verbreiden en spoedig andere soorten verdrijven. Ook kan zeekweek zich vanaf hoge kwelders indringen op de lage kwelders door vegetatieve verbreiding. Wanneer de abiotische omstandigheden, met name overstromingsfrequentie en afwatering, optimaal zijn voor zeekweek kan deze soort de kwelder binnen enkele jaren domineren. Maar als de afwateringcondities afnemen, door successie, onderhoud of klimaatverandering zal deze soort verdwijnen omdat zeekweek niet van natte voeten houdt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • Bakker, Jan, Supervisor
 • Bijlsma, Rudolf, Supervisor
Award date14-Jun-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036762724
Electronic ISBNs9789036762816
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Waddeneilanden
 • Waddenzee
 • Sedimentatie
 • Vegetatie
 • Biodiversiteit
 • Schorren
 • Invasie (biologie)
 • Verspreiding
 • Adaptatie (fysiologie, biologie)
 • Grassenfamilie
 • Zoutmoerassen
 • ecologie: overige

Cite this