Advies inzake de herziening van het ontslagrecht

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Advies in opdracht van de Stichting van de Arbeid inzake de juridische houdbaarheid van de in het Sociaal Akkoord afgesproken overgangsregeling voor de transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder, en de uitzondering daarop voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Centrale vraag is of het daarin gemaakte onderscheid naar ondernemingsomvang en het daarin gemaakte onderscheid op grond van leeftijd gerechtvaardigd zijn.

In het advies wordt in de eerste plaats het juridische kader geschetst dat nodig is om de gestelde vragen te beantwoorden. Vervolgens worden de gelijke behandelingsrisico’s van de overgangsregeling geschetst en de relevante argumenten op een rij gezet, waarna een beargumenteerd oordeel volgt. De nadruk ligt daarbij op het voorgestelde onderscheid naar ondernemingsomvang. Teneinde sociale partners optimaal in staat te stellen een eigen afweging te maken van de geoorloofdheid en wenselijkheid van het opnemen van een onderscheid naar ondernemingsomvang in de onderhavige regeling en eventueel ook in toekomstige regelingen, is een beoordelingsschema/stappenplan toegevoegd.

Inhoudsopgave advies:

1. Inleiding
2. Onderscheid naar ondernemingsomvang
3. Gelijke behandeling
3.1 Gelijkheidsbeginsel
3.2 Specifieke versus algemene gelijkebehandelingsnormen
3.3 Gelijke behandeling als norm voor de wetgever
3.4 Toetsingsmodel
3.5 Samenvatting
4. Beoordeling gelijke behandelingsrisico’s
4.1 De voorgestelde regeling
4.2 Toetsing
4.2.1 Leeftijdsonderscheid
4.2.2 Onderscheid naar ondernemingsomvang
5. Beoordelingsschema onderscheid naar ondernemingsomvang

Original languageDutch
Publisher[S.n.]
Number of pages15
Publication statusUnpublished - 2013

Cite this