Als je hoofd je tegenwerkt. Een onderzoek naar de determinanten van de effectiviteit van het behandelprogramma van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek.

[No Value] Rianne de Heer

Research output: Book/ReportReportProfessional

1193 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting Achtergrond: Hoofdpijn is een veelvoorkomende aandoening die in verschijningsvormen zoals migraine, spannings-hoofdpijn en clusterhoofdpijn een grote negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van leven (KvL) van patiënten. De Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum heeft met haar multi-disciplinaire aanpak al veel langdurige c.q. ernstige hoofdpijn-patiënten naar tevredenheid behandeld en in dit onderzoek worden de effectiviteit en mogelijke determinanten daarvan nader bekeken. De probleemstelling is als volgt: Hoe effectief is de behandeling van de Bonifatius Hoofdpijnkliniek te Dokkum en wat zijn de determinanten van deze effectiviteit? Effectiviteit is gemeten door verschillen in mate van hoofdpijn, invloed van de hoofdpijn op het dagelijks functioneren, KvL, en medicijngebruik voor en na de behandeling te vergelijken. Vervolgens is met variabelen uit de Theorie van Gepland Gedrag en de Sociale Leertheorie getracht deze veranderingen te verklaren. Methoden: Er is een vragenlijst verspreid onder 476 patiënten van de BHK die uitbehandeld of onder behandeling waren en daar kwamen 204 bruikbare vragenlijsten uit voort (respons 55.5%), die informatie verschaften over type hoofdpijn, mate van hoofdpijn, invloed op het leven (Headache Impact Test), KvL (rapportcijfer), medicijngebruik, sociale steun (SSL-D), self-efficacy (Headache Management Self-Efficacy Scale), acceptatie (Ziekte Cognitie Lijst), therapietrouw, depressie en angst (HADS) en demografische variabelen. Deze steekproef bevatte 158 vrouwen en 44 mannen. Resultaten: De behandeling is bij bijna alle typen patiënten effectief. De mate van hoofdpijn daalde van 12.6 naar 9.6 op een schaal van 3 tot 15 (p
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
Publishers.n.
Number of pages95
Publication statusPublished - 2010

Cite this