Amino acid transport in Penicillium chrysogenum in relation to precursor supply for beta-lactam production

Hein Trip

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1017 Downloads (Pure)

Abstract

Penicilline wordt in de industrie gewonnen uit de schimmel Penicillium chrysogenum. In de cellen van deze schimmel vormt het antibioticum zich in enkele stappen. De eerste daarvan is het aaneenkoppelen van drie aminozuurmoleculen, waaronder alfa-aminoadipaat. Die aminozuren worden alledrie door de cellen zelf geproduceerd en hoeven voor de penicillineproductie in principe dus niet 'gevoed' te worden. Maar als men wel alfa-aminoadipaat toevoegt aan het groeimedium, gaat de penicillineproductie omhoog. Dit betekent in elk geval dat alfa-aminoadipaat wordt opgenomen door de cellen. Kern van het promotieonderzoek van Hein Trip is de vraag: hoe wordt het van buiten naar binnen getransporteerd? Celmembranen bevatten verschillende eiwitten die aminozuren kunnen transporteren. In het onderzoek karakteriseerde Trip vier van dit soort eiwitten uit Penicillium chrysogenu. Twee daarvan bleken in staat om alfa-aminoadipaat te transporteren over een celmembraan.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Driessen, Arnold, Supervisor
Award date21-Jan-2005
Publisher
Print ISBNs9036721784
Publication statusPublished - 2005

Cite this