Annotatie bij ABRvS 15 januari 2001

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Research output: Memorandum/expositionCase note

148 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: De keuze voor een afstandscriterium ten opzichte van scholen, ongeacht het type school, mede ingegeven door de wens de schoolgaande jeugd niet met coffeeshops te confronteren en hen de verkoop van soft drugs niet als iets normaal te laten beschouwen, is willekeurig noch kennelijk onrechtmatig. Het aanbieden van nadeelcompensatie is niet nodig nu de verkoop van soft drugs nimmer legaal geweest. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.AA9718
Finished15/01/2001
Publication statusPublished - 2001

Cite this