Annotatie bij ABRvS 19 januari 2001 (coffeeshopbeleid op basis van Drank- en Horecaverordening)

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Research output: Contribution to journalCase note

81 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: Het beleid om op basis van art. 13 Drank- en Horecaverordening verkoop van softdrugs alleen te gedogen in alcoholvrije horeca-inrichtingen is niet onredelijk. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
Number of pages0
JournalUnknown journal (case note conversion)
Publication statusPublished - 2001

Cite this