Annotatie bij EHRM 4 juni 2002 (Gebiedsontzegging als noodbevel)

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Research output: Memorandum/expositionCase note

206 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: Een gebiedsontzegging in de vorm van een noodbevel voldoet aan de in lid 4 van art. 2 Vierde Protocol vastgelegde beperkingsgrond "justified in the public interest in a democratic society" . Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.AN7164
Finished04/06/2002
Publication statusPublished - 2003

Cite this