Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005 (Motivering veiligheidsrisicogebied)

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Research output: Memorandum/expositionCase note

79 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting:Preventieve fouillering is een dermate ingrijpende inbreuk op het recht op vrijheid van een ieder en op het recht op eerbiediging van ieders persoonlijke levenssfeer, dat de in art. 151b lid 1 Gemeentewet neergelegde bevoegdheid slechts binnen strikte grenzen op grond van een deugdelijke motivering kan worden uitgeoefend. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
Number of pages6
File no.AU3200
Finished23/09/2005
Publication statusPublished - 2006

Cite this