Annotatie bij Hoge Raad 11 maart 2008 (beëindiging niet-aangemelde betoging)

Jan Brouwer J.G., [No Value] Schilder A.E.

Research output: Memorandum/expositionCase note

132 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: De burgemeester kan een betoging ontbinden indien de vereiste kennisgeving niet is gedaan. Die in art. 7 Wom aan de burgemeester toegekende beëindigingsbevoegdheid kan de politie niet uitoefenen als hij hiertoe geen opdracht heeft gekregen van de burgemeester. Een dergelijke aanname zou immers tot de onwenselijke situatie leiden dat politieagenten feitelijk zelfstandig kunnen beslissen over de toelaatbaarheid van (niet-aangemelde) demonstraties met dezelfde beoordelingsmarge als de burgemeester zelf. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.BB4096
Finished11/03/2008
Publication statusPublished - 2008

Cite this