Annotatie bij Hoge Raad 30 januari 2007 (Verstoring openbare orde)

Jan Brouwer J.G., [No Value] Schilder A.E.

Research output: Memorandum/expositionCase note

279 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: Het begrip ‘verstoring van de (openbare) orde’ in de verordening niet nader omlijnd. De beantwoording van de vraag of daarvan sprake is, zal dus moeten worden beantwoord aan de hand van het normale spraakgebruik, met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval. Wil van een dergelijke verstoring kunnen worden gesproken, dan zal het moeten gaan om een verstoring van enige betekenis van de normale gang van zaken in of aan de desbetreffende openbare ruimte. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.AZ2104
Finished30/01/2007
Publication statusPublished - 2007

Cite this