Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 9 maart 2006

Research output: Memorandum/expositionCase note

92 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting De aard en omvang van de toegepaste verstoring wordt ook proportioneel geacht. De huidige instructie behelst, zoals gezegd, het door de politie driemaal per tmaal met herkenbare voertuigen door de straat van eiser rijden en voor zijn woning stilstaan. Daar eiser op de tweede verdieping woont, is het inkijken in de woning vanaf straatniveau daarbij niet mogelijk. In zoverre is de inbreuk dan ook beperkt. Uit de door eiser in het geding gebrachte verklaring van de behandelend psychiater kan slechts opgemaakt worden dat eiser zich in augustus 2005 bij hem heeft gemeld en dat eiser daar één maal per kwartaal een consult heeft. In de verklaring is geen verband te vinden tussen de verstoring en het zich onder behandeling stellen van een psychiater. Overigens is de verwijskaart in augustus 2005 afgegeven en is de verstoring eerst vanaf november 2005 aangevangen. Het voorgaande betekent dat de verstoring zoals die thans jegens eiser wordt uitgeoefend, vooralsnog rechtmatig is. Bij wijziging van de zich thans voordoende omstandigheden zal opnieuw bezien moeten worden of dat nog steeds het geval is. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.AV4173
Finished09/03/2006
Publication statusPublished - 2006

Cite this