Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 21 december 2007

Jan Brouwer J.G., [No Value] Schilder A.E.

Research output: Memorandum/expositionCase note

68 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich opzettelijk niet gehouden aan een bevel zoals dat krachtens wettelijk voorschrift door een daartoe bevoegde ambtenaar, de burgemeester van Rotterdam, aan hem is betekend. Naast het door de verdachte geëtaleerde overlastgevende gedrag, blijkt uit deze feiten een minachtende houding tegenover gezagsdragers en bevoegde autoriteiten. Dit zijn vervelende en overlastgevende feiten, met name voor de buurtbewoners van de deelgemeente Delfshaven en het (deel)gemeentebestuur, welke met de hen ter beschikking staande middelen trachten de overlast door jongeren te bestrijden. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
File no.BC0822
Finished21/12/2007
Publication statusPublished - 2008

Cite this