Annotatie bij Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam, LJN: BH2366 (Tijdelijk huisverbod)

  Research output: Memorandum/expositionCase note

  99 Downloads (Pure)

  Abstract

  Ondanks het foutief invullen van het standaard risicotaxatie-instrument blijft het besluit tot oplegging van een huisverbod in stand. De burgemeester kon in redelijkheid besluiten tot verlenging van het huisverbod. De voorzieningenrechter vernietigt dat besluit echter omdat [verzoeker] naderhand hulp heeft aanvaard en mede daardoor onvoldoende concrete feiten en omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een toenemende geweldsdreiging. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Original languageDutch
  Finished03/01/0001
  Publication statusPublished - 2009

  Cite this