Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 4 maart 2003 (Sluiting woning wegens geweld)

Research output: Contribution to journalCase note

128 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: Niet de herkomst van de overlast, maar de aard van de overlast bepalend is voor de vraag of er mag worden ingegrepen in het huisrecht van een persoon. Indien de verstoring van de openbare orde zodanige vormen heeft aangenomen dat sprake is van een ernstige aantasting van de veiligheid en de gezondheid in de omgeving van de woning, dan mag de bevoegdheid worden aangewend. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Original languageDutch
Number of pages0
JournalUnknown journal (case note conversion)
Publication statusPublished - 2003

Cite this